Seniorit tikissä*!

Seniorit tikissä -projekti tähtäsi senioreiden fyysisen toimintakyvyn ylläpitämiseen. Tavoitteet olivat seuraavat: Yhtenäistetään ja kehitetään pääkaupunkiseudun eri alueiden hyvinvointi- ja liikunta-alan palvelutarjontaa vastaamaan senioreiden tarpeita ja toiveita. Palveluita kartoitetaan ja tarjontaa kerätään yhteen, helposti löydettävään paikkaan palvelutori-mallia mukaellen. Selkeyttämisen tavoitteena on saada alueen ikääntyvät yhä enenevässä määrin liikunta- ja hyvinvointipalveluiden piiriin.

Seniorit tikissä -hankkeessa kehitettiin muun muassa Senioripaku-konseptia, joka tuo liikunta- ja hyvinvointipalveluita sinne missä seniorit ovat. Senioripakun käyttömahdollisuudet ovat moninaiset ja joustavat, ja hankkeen aikana toimintaa pilotoitiin eri kuntien alueella. Senioripaku-kokemuksista koottiin julkaisu, joka sisältää vinkkejä ja ohjeita pakutoiminnasta kiinnostuneille.

Lisäksi hanketoimijat ja opiskelijat järjestivät palvelutoreja Metropolian kampuksilla. Ensimmäinen toimintavuosi oli pandemiarajoitusten vuoksi hiljaisempi, mutta silloinkin toteutettiin erilaisia selvityksiä ja tutkimuksia muun muassa senioreiden liikuntatavoista.

Hanke päättyi 31.12.2022. Selvitysten tuloksista ja tarkemmista toimenpiteistä on julkaistu blogitekstejä Artikkelit-välilehdellä.

*Tikissä = olla hyvässä kunnossa