Seniorit tikissä*!

Seniorit tikissä -projekti tähtää senioreiden fyysisen toimintakyvyn ylläpitämiseen. Tavoitteena on yhtenäistää ja kehittää pääkaupunkiseudun eri alueiden hyvinvointi- ja liikunta-alan palvelutarjontaa vastaamaan senioreiden tarpeita ja toiveita. Palveluita kartoitetaan ja tarjontaa kerätään yhteen, helposti löydettävään paikkaan palvelutori-mallia mukaellen. Selkeyttämisen tavoitteena on saada alueen ikääntyvät yhä enenevässä määrin liikunta- ja hyvinvointipalveluiden piiriin.

Seniorit tikissä -hankkeessa kehitetään muun muassa Senioripaku-konseptia, joka tuo liikunta- ja hyvinvointipalveluita sinne missä seniorit ovat. Senioripakun käyttömahdollisuudet ovat moninaiset ja joustavat, ja hankkeen aikana toimintaa pilotoidaan eri kuntien alueella. Lisäksi hanketoimijat järjestävät yhdessä Helsingin kaupungin kanssa Palvelutorin senioreille Metropolian Myllypuron kampuksella syksyllä 2021 ja opiskelijavoimin keväällä 2022. Ensimmäinen toimintavuosi oli pandemiarajoitusten vuoksi hiljaisempi, mutta silloinkin toteutettiin erilaisia selvityksiä ja tutkimuksia muun muassa senioreiden liikuntatavoista.

Yllämainittujen selvitysten tuloksista ja tarkemmista toimenpiteistä julkaistaan blogitekstejä Artikkelit-välilehdellä.

*Tikissä = olla hyvässä kunnossa