Seniorit tikissä!

Seniorit tikissä -projekti tähtää senioreiden fyysisen toimintakyvyn ylläpitämiseen. Tavoitteena on yhtenäistää ja kehittää pääkaupunkiseudun eri alueiden hyvinvointi- ja liikunta-alan palvelutarjontaa vastaamaan senioreiden tarpeita ja toiveita. Palveluita kartoitetaan ja tarjonta kerätään yhteen, helposti löydettävään paikkaan palvelutori-mallia mukaellen. Selkeyttämisen tavoitteena on saada alueen ikääntyvät yhä enenevässä määrin liikunta- ja hyvinvointipalveluiden piiriin.

Tarkemmista toimenpiteistä ja projektin vaiheista julkaistaan blogitekstejä Artikkelit-välilehdellä.