Opinnäytetöitä senioreiden liikunnasta ja ravitsemuksesta

Hankkeessa tehtiin kolme opinnäytetyötä Seniorit tikissä -teemoihin liittyen. Ensimmäinen valmistui jo loppuvuodesta 2021 ja kaksi seuraavaa kesällä 2022. Tältä sivulta löydät linkit jokaiseen opinnäytetyöhön.

”Senioriliikunnan maantiede” oli Metropolian kahden ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon (YAMK) suorittajan yhteinen opinnäytetyö. Siinä kartoitettiin mitkä asiat vaikuttavat eri alueilla pääkaupunkiseudulla seniorien liikunnan harrastamiseen. Tavoitteena oli saada ikäihmisten kokemuksiin pohjaavaa tietoa kuntien käyttöön senioriliikuntapalveluiden suunnittelun avuksi. Työssä pyrittiin selvittämään seniorien näkökulmia liikunnan harrastamiseen, liikuntaan vaikuttaviin tekijöihin sekä siihen miten senioreita saataisiin liikkumaan enemmän.

Fysioterapian ja osteopatian opinto-ohjelmista valmistuneet opiskelijat ovat kirjoittaneet tuloksista myös oman artikkelin näille sivuille tammikuussa 2022, suora linkki juttuun löytyy tästä. Opinnäytetyö on luettavissa Theseuksessa.

Metropolian geronomi-opiskelijat tekivät opinnäytetyön, jonka tarkoituksena oli selvittää kotona asuvien ikääntyneiden helsinkiläisten ravitsemuspalveluiden käyttöä sekä heidän tietämystä ravitsemuksesta ja kiinnostusta sitä kohtaan. Ajan hengen mukaan työssä käsiteltiin myös koronapandemian aikaisten rajoitusten vaikutusta aiheeseen. Tavoitteena oli tuoda asiakaslähtöistä tietoa ikääntyneiden ravitsemusta edistävälle Seniorit Tikissä-hankkeelle sekä alan opiskelijoille ja työntekijöille.

”Kyllä mä suurinpiirtein ravitsemuksen säännöt tiiän” -otsikolla julkaistu työ löytyy Theseuksesta.

Haaga-Helian liikunnanohjaajaopiskelijat tekivät myöskin parityönä opinnäytetyönsä Eläkeläiset ry:n jäsenten liikuntatottumuksista. Työn tavoitteena oli saada selville mitkä tekijät vaikuttavat seniori-ikäisten liikuntatottumuksiin, mitä liikuntaa he harrastavat, ja mitä liikuntapalveluita seniori-ikäiset käyttävät erityisesti. Opinnäytetyön tavoitteena oli myös antaa toimeksiantajalle ja muille liikunta-alan toimijoille informaatiota, mihin palveluihin tulisi panostaa senioreiden osalta ja mahdollisesti varata enemmän resursseja. Päämääränä oli myös vastauksista saadun tiedon myötä auttaa kehittämään liikuntapalveluiden tarjontaa ehdottamalla kehitys- ja jatkotutkimusaiheita.

Kyselytutkimus Eläkeläiset ry:n jäsenten liikuntatottumuksista on myöskin luettavissa Theseuksesta.

Kategoria(t): Yleinen. Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.